Informacja o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Dzięki zastosowaniu tego wzoru dokumentu, który jest zgodny z RODO, wywiążesz się z obowiązków pracodawcy wynikających z art. 222 Kodeksu pracy, który stanowi, że każdy nowy pracownik powinien otrzymać na piśmie informacje o monitoringu – jego celu, zakresie i sposobie zastosowania.

Oświadczenie o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Wzór dokumentu, który pomoże Ci w przypadku wprowadzenia monitoringu wizyjnego wywiązać się z obowiązku poinformowania o tym pracowników. Powinieneś to zrobić nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu.
nagrody i wyróżnienia

Najnowszy numer

Nr 12 - Wrzesień 2019

RODO w ochronie zdrowia nr 12 4MC0012

Jak przetwarzać dane pracowników – zmiany po 4 maja

Dostępny w wersji elektronicznej