Raport z oceny skutków dla ochrony danych osobowych

Wiemy już, kiedy administrator danych osobowych placówki ochrony zdrowia powinien przygotować ocenę skutków dla ochrony danych. Jednak warto, aby przeprowadzenie takiej procedury, np. na wypadek...

  • Data: 26.10.2020

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia – poznaj wytyczne dotyczące komunikacji z osobami uprawnionymi na odległość

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte w  ...

  • Data: 23.12.2020

Usunięcie danych osobowych na żądanie – instrukcja krok po kroku

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad RODO administrator danych osobowych może przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Jeśli zatem przestanie istnieć cel przetwarzania danych osobowych, wówczas administrator powinien usunąć dane lub dokonać ich anonimizacji. W niektórych przypadkach usunięcie danych może nastąpić na żądanie. Sprawdź, jak wykonać taką procedurę.

Oświadczenie pacjenta w związku z panującą epidemią COVID-19 (koronawirus)

Kwestia odpowiedzialności lekarza za zakażenie w jego gabinecie zarówno pacjenta, jak i personelu to problem bardzo trudny i złożony pod względem medycznym i prawnym. Dlatego warto wymagać przed przyjęciem pacjenta podpisania przez niego oświadczenia o konsekwencjach zabiegu w związku z trwającą epidemią.

Wyciąg z regulaminu zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych

Ważnym aspektem w pracy administratora danych osobowych pod kątem bezpiecznego przetwarzania danych jest przeprowadzanie oceny ryzyka. Taki dokument powinien jednak być opracowywany w odpowiednich standardach. W tym celu warto przygotować regulamin zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych.

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla personelu placówki medycznej

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych to jeden z podstawowych dokumentów, jaki jest wymagany na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Przygotowaliśmy zatem przykładowe zapisy, któ...

  • Data: 26.10.2020
nagrody i wyróżnienia

Najnowszy numer

Nr 30 - Marzec 2021

RODO w ochronie zdrowia nr 30 4MC0030

Najnowsze decyzje w sprawie kar od PUODO – jakie wnioski dla podmiotów leczniczych

Dostępny w wersji elektronicznej