Usunięcie danych osobowych na żądanie – instrukcja krok po kroku

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad RODO administrator danych osobowych może przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Jeśli zatem przestanie istnieć cel przetwarzania danych osobowych, wówczas administrator powinien usunąć dane lub dokonać ich anonimizacji. W niektórych przypadkach usunięcie danych może nastąpić na żądanie. Sprawdź, jak wykonać taką procedurę.