Procedura kontroli przepływu danych wrażliwych w dokumentacji medycznej

Opracowanie odpowiednich procedur postępowania z danymi osobowymi to jeden z obowiązków administratora danych osobowych placówki. To m.in. dzięki nim można później wykazać przestrzeganie zasad wynikających z RODO, np. zasady rozliczalności. Jednym z przykładów niezbędnej procedury jest monitorowanie przepływu danych wrażliwych zawartych w dokumentacji medycznej.

Procedura organizacji świadczeń pielęgniarki POZ w dobie pandemii COVID-19

Świadczenia medyczne mogą być realizowane przez lekarzy, ale również przez pielęgniarki POZ. Ich rola jest oczywiście bezcenna, dlatego należy zadbać o bezpieczeństwo w kontekście prowadzonych wizyt domowych czy też teleporad. W tym celu warto wykorzystać opracowaną specjalnie na tę okoliczność procedurę.

Procedura podmiotu leczniczego dla odpowiednich warunków technicznych

Korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnej technologii to wielkie ułatwienie zarówno dla placówek leczniczych, jak i pacjentów. Jest to szczególnie widoczne podczas trwającej pandemii. Jednak nie możemy zapominać o tym, że najpierw musimy zadbać o możliwości techniczne i organizacyjne do porozumiewania się z pacjentami czy też osobami upoważnionymi przez pacjentów na odległość. Pomocna będzie w tym poniższa procedura.

Procedura zabezpieczania informacji w placówce medycznej

W każdej placówce powinna istnieć odpowiednio przygotowana procedura określająca zasady bezpieczeństwa informacji. Administrator powinien zwrócić uwagę na takie aspekty, jak System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, poszczególne i adekwatne do potrzeb placówki rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo informacji czy też zapobieganie incydentom. Sprawdź szczegóły poniżej.

Wytyczne w sprawie realizacji przez osoby uprawnione prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte w nich wskazówki to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP a Prezesem UODO podpisanego 21 lipca 2020 r. Niniejsze wytyczne zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na realizację prawa osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta z uwzględnieniem zasad wynikających z regulacji ochrony danych osobowych, w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych.