Ewidencja podmiotów, którym placówka medyczna powierza dane

Ewidencja podmiotów, którym placówka medyczna powierza dane